Bogdan Z

216 tekstów – auto­rem jest Bog­dan Z. 

Niektórym z ry­cer­skości po­zos­tał ,,zakłuty'' łeb ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 listopada 2017, 19:59

* * *

gdy nadzieja od­chodzi … to za­myka os­tatnie us­ta … 
wte­dy … nas­ta­je głośna cisza ... 

felieton
zebrał 26 fiszek • 4 grudnia 2014, 21:45

Dzi­siaj już nie tyl­ko pta­ki opuszczają Pol­skę by przeżyć ... 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 26 września 2014, 09:17

To nie mu­ry dzielą ludzi lecz za­wiść i obojętność. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 września 2014, 13:07

jes­teśmy je­dyny­mi zwierzęta­mi, które myślą, że nie są zwierzętami... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 września 2014, 17:02

Ilość na­bytej wie­dzy nie świad­czy o wiel­kości zdro­wego rozsądku … 

myśl
zebrała 38 fiszek • 6 września 2014, 00:05

War­tość po­siada­nego majątku wca­le nie świad­czy o wiel­kości swo­jej war­tości … 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 września 2014, 00:04

naj­dokład­niej wyrzeźbią ser­ce ...płynące łzy 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 czerwca 2014, 13:51

Na­johyd­niej­sze są plot­ki wys­sa­ne z ... dwudzies­te­go pier­wsze­go palca. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 maja 2014, 16:56

pre­tek­st ma to do siebie, że uza­sad­ni każdą działal­ność ... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 grudnia 2013, 12:00

Bogdan Z

Moje życie jest ....kolorowo -czarno białe....Krótko długie...Intensywnie - spokojne i jedwabiście...SKOMPLIKOWANE!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogdan Z

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

30 listopada 2017, 09:22onejka sko­men­to­wał tek­st Niektórym z ry­cer­skości po­zos­tał [...]

30 listopada 2017, 09:07kati75 sko­men­to­wał tek­st Niektórym z ry­cer­skości po­zos­tał [...]

30 listopada 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórym z ry­cer­skości po­zos­tał [...]

29 listopada 2017, 22:15batram sko­men­to­wał tek­st Niektórym z ry­cer­skości po­zos­tał [...]

29 listopada 2017, 21:48oszi3 sko­men­to­wał tek­st najdokładniejwyrzeźbią ser­ce ...płynące łzy

29 listopada 2017, 19:59Bogdan Z do­dał no­wy tek­st Niektórym z ry­cer­skości po­zos­tał [...]