Bogdan Z

215 tekstów – auto­rem jest Bog­dan Z. 

* * *

gdy nadzieja od­chodzi … to za­myka os­tatnie us­ta … 
wte­dy … nas­ta­je głośna cisza ... 

felieton
zebrał 24 fiszki • 4 grudnia 2014, 21:45

Dzi­siaj już nie tyl­ko pta­ki opuszczają Pol­skę by przeżyć ... 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 26 września 2014, 09:17

To nie mu­ry dzielą ludzi lecz za­wiść i obojętność. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 września 2014, 13:07

jes­teśmy je­dyny­mi zwierzęta­mi, które myślą, że nie są zwierzętami... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 września 2014, 17:02

Ilość na­bytej wie­dzy nie świad­czy o wiel­kości zdro­wego rozsądku … 

myśl
zebrała 37 fiszek • 6 września 2014, 00:05

War­tość po­siada­nego majątku wca­le nie świad­czy o wiel­kości swo­jej war­tości … 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 września 2014, 00:04

naj­dokład­niej wyrzeźbią ser­ce ...płynące łzy 

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 czerwca 2014, 13:51

Na­johyd­niej­sze są plot­ki wys­sa­ne z ... dwudzies­te­go pier­wsze­go palca. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 maja 2014, 16:56

pre­tek­st ma to do siebie, że uza­sad­ni każdą działal­ność ... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 grudnia 2013, 12:00

trud­no jest uk­ryć łzy ser­ca ... 

myśl
zebrała 149 fiszek • 24 listopada 2013, 22:42

Bogdan Z

Moje życie jest ....kolorowo -czarno białe....Krótko długie...Intensywnie - spokojne i jedwabiście...SKOMPLIKOWANE!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogdan Z

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 marca 2016, 19:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj już nie tyl­ko [...]

3 października 2015, 12:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st gdy nadzieja od­chodzi … [...]

14 września 2015, 17:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st gdy nadzieja od­chodzi … [...]

14 września 2015, 17:32nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najohydniejsze są plot­ki wys­sa­ne [...]